Conjunctuurmeting bouwmaterialenhandel
 
De branche is minder negatief, maar nog altijd is er sprake van een omzetdaling. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting bouwmaterialenhandel voorjaar 2024 van Hibin, netwerk voor de bouwlevering. Na een relatief scherpe daling in omzet en brutomarge over het afgelopen halfjaar lijken er voorzichtig aan iets betere tijden aan te komen.
 
Volgens de laatste meting onder Hibin-leden wordt er voor het komende halfjaar nog een omzetdaling van -2% verwacht. De omzet daalde  het afgelopen halfjaar met -4,7%, terwijl er werd uitgegaan van -4% tot -4,5%. Over diezelfde periode werd er een brutomargedaling van -1,6% genoteerd. Echter, voor de komende zes maanden wordt er gerekend op een brutomargestijging van +0,2%. Handelaren zijn daarmee iets minder negatief over de komende periode. Bijna twee derde van de Hibin-leden geeft aan een omzetdaling van tenminste -1% te hebben in het afgelopen halfjaar. Ruim een derde geeft aan een daling van -5% of meer te zien. Bijna een kwart zag een omzetstijging van +1% of meer. Als gekeken wordt naar de verwachtingen voor de komende zes maanden, dan ziet het beeld er iets minder negatief uit. Dan verwacht ongeveer de helft van de bedrijven een lichte omzetdaling. Daar tegenover staat dat 38% van de bedrijven juist een omzetstijging verwacht. Zes op de tien bedrijven heeft in de afgelopen zes maanden een daling van de brutomarge gezien; 3 op de 10 bedrijven zag juist een stijging. Voor de komende zes maanden verwacht 31% een stijging van de brutomarge, 24% noch een stijging of daling en 45% verwacht een daling. Opvallend aan deze cijfers is dat 13% van de bedrijven een stijging van de omzet van +5% of meer verwacht. Al met al zijn handelaren iets minder negatief over de ontwikkelingen in de brutomarge over het komende halfjaar ten opzichte van het afgelopen halfjaar.
Foto: Steven van de Cruijs / Koninklijke Hibin, Renovatieproject Nijmegen Oud-west
 
 
Delen
 
KWM• Karwei Management | 2024 - mei | Pagina(s) 6
 
Relevante publicaties