Waarom consumenten bij speciaalzaken kopen
Positionering retailers
Het jaarlijks grootschalige onderzoek van Qudata onder ruim 1.000 consumenten naar hun aankoopgedrag bij de aanschaf van badkamers en badkameraccessoires biedt diepgaande inzichten in de customer journey. In dit artikel presenteren we de belangrijkste bevindingen en analyses van het onderzoek, met speciale aandacht voor de prestaties van verschillende retailers en de impact hiervan op de markt....
Internetbronnen bij zoektocht keukenapparatuur
In het jaarlijkse consumentenonderzoek naar de aankoop van keukenapparatuur onder ruim 1.000 kopers wordt onder andere gekeken naar de wijze waarop de...
Aanvullende informatiebronnen aanschaf keukenapparatuur
In het jaarlijkse onderzoek van Qudata onder ruim 1.000 consumenten naar de aanschaf van keukenapparatuur, is gekeken naar de verschillende bronnen die...
Zoekgedrag consument bij aanschaf keukenapparatuur
In de jaarlijkse onderzoeken van Qudata naar de aanschaf van keukenapparatuur is ook gekeken naar de manieren waarop consumenten hun zoektocht naar deze...
Analyse eisen nieuwe keukenapparatuur
Jaarlijks onderzoekt Qudata onder ruim 1.000 kopers de ontwikkelingen in de markt van keukenapparatuur. Hierbij wordt ook dieper ingezoomd op de cruciale...
Conjunctuurmeting bouwmaterialenhandel
De branche is minder negatief, maar nog altijd is er sprake van een omzetdaling. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting bouwmaterialenhandel voorjaar 2024 van...
Speciaalzaak blijft belangrijkste aankoopkanaal
Jaarlijks doet Qudata onderzoek naar de customer journey van de consument bij de aankoop van badkamers en -producten. Hiervoor worden jaarlijks ruim 1.000...
Trends bij aankoop van keukenapparatuur
Elk jaar voert Qudata een grootschalig consumentenonderzoek uit onder een netto meer dan 1.000 kopers om inzicht te krijgen in het aankoopproces (Customer...
Trends en voorkeuren keukenkopers
De Nederlandse keukenmarkt heeft de afgelopen vijf jaar opvallende verschuivingen en evoluties doorgemaakt als het gaat om voorkeuren en trends. Dit artikel...